இந்தோனேசியா மற்றும் மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் ஷவ்வால் மாத தலைப்பிறை தென்பட்டதாக அறிவிப்பு ..இந்தோனேசியா மற்றும் மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் ஷவ்வால் மாத தலைப்பிறை
தென்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதனை அடுத்து குறிப்பிட்ட நாடுகளிலும் ஜப்பானிலும் நாளை புனித நோன்புப் பெருநாள் கொண்டாடப்பட உள்ளது.
இந்தோனேசியா மற்றும் மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் ஷவ்வால் மாத தலைப்பிறை தென்பட்டதாக அறிவிப்பு ..  இந்தோனேசியா மற்றும் மலேசியா ஆகிய நாடுகளில் ஷவ்வால் மாத தலைப்பிறை தென்பட்டதாக அறிவிப்பு .. Reviewed by Madawala News on June 14, 2018 Rating: 5