இலங்கையின் நீண்டகால அனுபவமுள்ள ஹஜ் முகவர்கள் Travel Data விடம் இருந்து இம்முறை மிகச்சிறந்த ஹஜ் பேக்கேஜ்கள் உங்களுக்காக..இலங்கையின் நீண்டகால அனுபவமுள்ள  ஹஜ் முகவர்கள் Travel Data விடம் இருந்து இம்முறை  மிகச்சிறந்த ஹஜ் பேக்கேஜ்கள் உங்களுக்காக தயார் செய்யபட்டுள்ளன.

இவர்களிடம்  3 ஸ்டார் 4 ஸ்டார் மற்றும் 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் வசதியை குறைந்த செலவில் பெற்றுக்கொள்ள முடியுமாக உள்ளதுடன் முழுநேர மக்காஹ்  தங்குமிடத்துடன் கூடிய வசதியையும் குறைந்த செலவில் வழங்கி வருகின்றனர்.

மேலதிக விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ள Quafdeen 077 355 9955
NajeemMoulana 077881 6608
இலங்கையின் நீண்டகால அனுபவமுள்ள ஹஜ் முகவர்கள் Travel Data விடம் இருந்து இம்முறை மிகச்சிறந்த ஹஜ் பேக்கேஜ்கள் உங்களுக்காக.. இலங்கையின் நீண்டகால அனுபவமுள்ள  ஹஜ் முகவர்கள் Travel Data விடம் இருந்து இம்முறை  மிகச்சிறந்த ஹஜ் பேக்கேஜ்கள் உங்களுக்காக.. Reviewed by Madawala News on May 10, 2018 Rating: 5