யுத்த வெற்றிக்காக அர்ப்பணிப்பு செய்த இராணுவ வீரர்களை நினைவு கூருவது இந்த நாட்டு மக்களின் கடமையுத்த வெற்றிக்காக அர்ப்பணிப்பு செய்த இராணுவ வீரர்களை நினைவு கூருவது இந்த நாட்டு மக்களின்
கடமை என்று முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்‌ஷ கூறினார்.
யுத்தத்தில் உயிரிழந்த மக்களை நினைவு கூருவது ​போன்றே யுத்த வெற்றிக்கு உரமூட்டிய இராணுவ வீரர்களை நினைவு கூருவது மிகவும் முக்கியமானது என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
யுத்த வெற்றிக்காக அர்ப்பணிப்பு செய்த இராணுவ வீரர்களை நினைவு கூருவது இந்த நாட்டு மக்களின் கடமை  யுத்த வெற்றிக்காக அர்ப்பணிப்பு செய்த இராணுவ வீரர்களை நினைவு கூருவது இந்த நாட்டு மக்களின் கடமை Reviewed by Madawala News on May 17, 2018 Rating: 5