ரூபவாஹினி தலைவர் ரவி ஜயவர்தன ராஜினாமா !!இலங்கை ரூபவாகினி சேவையின் தலைவர் ரவி விஜேவர்தன தனது பதவியை ராஜினாமா
செய்துள்ளார்.இன்று மாலை தனது ராஜினாமா  கடிதத்தை அவர் நிதி மற்றும் ஊடக அமைச்சரிடம் கையளித்துள்ளார்.

தனிப்பட்ட காரணம் ஒன்றிற்கான தான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
ரூபவாஹினி தலைவர் ரவி ஜயவர்தன ராஜினாமா !!  ரூபவாஹினி தலைவர் ரவி ஜயவர்தன ராஜினாமா !! Reviewed by Madawala News on May 13, 2018 Rating: 5