ஹாஜியானி மஸீன் சஹாப்தீன் (Food Lands ) சியாத் அவர்களின் தாயார்..ஹாஜியானி மஸீன் சஹாப்தீன் அவர்கள் காலமானார்.அன்னார் சஹாப்தீன் அவர்களின்
மனைவியும்,புட் லேட்ன்ஸ் சியாத் அவர்களின் தாயாரும், புட் லேட்ன்ஸ் அல் ஹாஜ் மன்சூர்  அவர்களின் மாமியாரும் ஆவார் 

அனாரிர் ஜனாஸா நல்லடக்கம் நாளை காலை 9.30
க்கு கடுகல ஜும்மா பள்ளிவாயலில் இடம்பெறும்.  

தகவல் 
அல் ஹாஜ் சித்தீக்,
மேலதிக விபரங்கள் மற்றும் தொடர்புகளுக்கு ,ஹாஜியானி மஸீன் சஹாப்தீன் (Food Lands ) சியாத் அவர்களின் தாயார்.. ஹாஜியானி மஸீன் சஹாப்தீன் (Food Lands ) சியாத் அவர்களின் தாயார்.. Reviewed by Madawala News on May 11, 2018 Rating: 5