ஜுன் 24 ம் திகதி முதல் பெண்களுக்கு வாகனம் செலுத்துவதற்கான தடை நீக்கம் அமுலுக்கு வருகிறது ..சவுதி அரேபியாவில் பெண்களுக்கு வாகனம் செலுத்த  இருந்த தடை நீக்கப்படுவதாக கடந்த வருடம் அறிவிக்கப்பட்ட
நிலையில் எதிர்வரும் ஜூன் 24 ம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த வருடம் இந்த தடை நீக்கப்பட்ட போதும் அது அமுலுக்கு வரவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

குறித்த சட்டம் அமுலுக்கு வந்த பின்னர் 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட யுவதிகளுக்கு சவுதி அரேபியாவின் வாகனம் செலுத்த முடியும்..
ஜுன் 24 ம் திகதி முதல் பெண்களுக்கு வாகனம் செலுத்துவதற்கான தடை நீக்கம் அமுலுக்கு வருகிறது ..  ஜுன் 24 ம் திகதி முதல் பெண்களுக்கு வாகனம் செலுத்துவதற்கான தடை நீக்கம் அமுலுக்கு வருகிறது .. Reviewed by Madawala News on May 08, 2018 Rating: 5