பருப்பிற்கான இறக்குமதி வரியும் அதிகரிக்கப்பட்டது..இறக்குமதி செய்யப்படும் பருப்பிற்கான இறக்குமதி வரி 12 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிலோ ஒன்றுக்கு 3 ரூபாவாக இருந்த பருப்பிற்கான இறக்குமதி வரி இன்று நள்ளிரவு முதல் 12 ரூபாவாக அதிகரிக்கப்பட்டது.

இது எதிர்வரும் ஆறு மாத காலத்திற்கு அமுலில் இருக்கும் வகையில் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பருப்பிற்கான இறக்குமதி வரியும் அதிகரிக்கப்பட்டது..  பருப்பிற்கான இறக்குமதி வரியும் அதிகரிக்கப்பட்டது.. Reviewed by Madawala News on May 10, 2018 Rating: 5