கண்டி மாவட்டத்தில் மீண்டும் ஊரடங்கு. kc
கண்டி மாவட்டத்தில் மீண்டும் ஊரடங்கு சட்டம் அமுல் படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.


இன்று இரவு 8 மணிக்கு அமுலுக்கு வரும் ஊரடங்கு காலை 5 மணிவரை நீடிக்கும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது. 

கண்டி மாவட்டத்தில் மீண்டும் ஊரடங்கு. kc கண்டி மாவட்டத்தில் மீண்டும் ஊரடங்கு. kc Reviewed by Euro Fashions on March 09, 2018 Rating: 5