பிரதமர் கண்டி விஜயம் ..அமைச்சர் ஹலீமின் வேண்டுகோளின் பிரகாரம் பிரதமர் ரனில் விக்கிரமசிங்க உடன் கண்டி வருகின்றார் என்று முஸ்லிம் சமயம் கலாசாரம் மற்றும் தபால் துறை அமைச்சர் எம். எச். ஏ. ஹலீம் தெரிவித்தார்.
பிரதமர் கண்டி விஜயம் ..  பிரதமர் கண்டி விஜயம் .. Reviewed by Madawala News on March 05, 2018 Rating: 5