நிலமை மிக மோசமடைகிறது..அனைவரும் பிறார்த்திப்போம்..

தெல்தெனிய திகன பகுதிகளில் நிலமை மிக மோசமடைள்ளது . 

அனைவரும் இறைவனிடம் பிரார்த்திப்போம்..
நிலமை மிக மோசமடைகிறது..அனைவரும் பிறார்த்திப்போம்.. நிலமை மிக மோசமடைகிறது..அனைவரும் பிறார்த்திப்போம்.. Reviewed by Madawala News on March 05, 2018 Rating: 5