காணவில்லை.. ( ALM. முபாறக்) தகவல் கிடைத்தால் தயவுடன் உடன் அறியத்தரவும்.காத்தான்குடியில் உள்ள பாதணிகள் தயாரிப்பு நிறுவனமொன்றின் உரிமையாளர் ALM. முபாறக் என்பவரை நேற்று இரவு 7மணிதொடக்கம் கானவில்லை இவர் தொடர்பில் தகவல் கிடைத்தால் தயவுடன் உடன் அறியத்தரவும் தரவும்.

அறபாத் ஜேபி- 
0777161870
முஹாசபா - 0770741849


காணவில்லை.. ( ALM. முபாறக்) தகவல் கிடைத்தால் தயவுடன் உடன் அறியத்தரவும். காணவில்லை.. ( ALM. முபாறக்)  தகவல் கிடைத்தால் தயவுடன் உடன் அறியத்தரவும். Reviewed by Madawala News on March 10, 2018 Rating: 5